Zitto e tira 7c

Canyon Sa Tappara , Sardinia, Provincia di Nuoro (IT)

Route statistics
1
zlags
Average ranking