Karpouzi *** 5c+

The Beach , Kalymnos, Kalymnos (GR)

Route statistics
312
zlags
Average ranking