Patókorfa *** 6a+

Arginonta Valley , Kalymnos, Kalymnos (GR)

Route statistics
291
zlags
Average ranking