Diagoras 6c+

Arginonta Valley , Kalymnos, Kalymnos (GR)

Route statistics
131
zlags
Average ranking