Orange 6b+

VOLYM Partille, Sweden

Route statistics
16
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Oscar Palm
TR
Björn Siby
TR
Alexander Börjesson
TR
Tommy Franzen
OS
Alexia Segol-Bridoux
TR
Mattias Josefsson
OS
Augusto Almada
OS
Mikaela Watsfeldt
OS
Anton Dahlberg
OS
Christian Johansson
F
Amber S
OS
Hannes Nilsson
RP
Oisin Gilpin
F
The Mikagonias
OS
Eric Larsson
TR
Roberto Pérez
TR