Fluo Orange 6c

Vertikale - Kletterzentrum Brixen, Italy

Route statistics
6
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Michael Pichler
OS
Matthias Polig
OS
Michele Segata
RP
Roland Obergolser
OS
i Zapatero
OS
Klaus Schwarz
OS