Plipp plopp 5a

Tromsø Klatresenter, Norway

Route statistics
14
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Eirik Nilsen
OS
Eirik Nilsen
TR
Eirik Nilsen
TR
Eirik Nilsen
TR
Eirik Nilsen
TR
Eirik Nilsen
TR
Linn sagen
RP
Linn sagen
RP
Anne Bosch
OS
Claudia Cheng
OS
Thomas Linnerud-Vågeng
OS
Sigbjørn Svalestuen
OS
Aslak Strand
OS
Kristi Mo
OS