Orange 5.7

The Cliffs at Gowanus, United States

Route statistics
18
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Collin Couch
OS
Jacqueline Santiago
OS
Raisa Maria
RP
Shane Palmer
TR
Raisa Maria
OS
Ashley Lim
OS
Leilani Kali
OS
paul Frederickson
OS
paul Frederickson
OS
Mr Darcy
TR
Claudia Wang
RP
paul Frederickson
OS
paul Frederickson
OS
juan arango
F
Chris P Thompson
TR
helen simpson
OS
Sharon Bayantemur
TR
Claude Huggins
OS