White 5.10a

The Cliffs at Gowanus, United States

Route statistics
12
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Stephen Rathier
TR
Andrew Cleary
OS
Samir Lavingia
TR
William Piehl
OS
julia wilkins
F
Chris chiu
TR
Leilani Kali
TR
shaindy katz
TR
juliet stanton
OS
Rina Gelfman
OS
shaindy katz
TR
Miranda Etchison
OS