Pink 5.8

The Cliffs at Gowanus, United States

Route statistics
15
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Joseph Chiu
TR
Joseph Rebello
TR
shaindy katz
TR
Gianni Galbiati
OS
Stanley Cheong
OS
Chris chiu
TR
Leilani Kali
TR
shaindy katz
TR
Chris P Thompson
OS
juliet stanton
OS
Leilani Kali
RP
Chris chiu
TR
Leilani Kali
OS
Bushrah Rahman
OS
David Soson
OS