White 5.10d

The Cliffs at Gowanus, United States

Route statistics
15
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
shaindy katz
TR
Leilani Kali
TR
Ashley C
GO
Chris P Thompson
TR
Jen Steinbeck
RP
Miranda Etchison
GO
Alina Lagoviyer
TR
julia wilkins
TR
Shane Palmer
TR
shaindy katz
TR
shaindy katz
TR
juliet stanton
TR
Yi-Jie Wang
TR
Joseph Rebello
TR
Leilani Kali
TR