White 5.10b

The Cliffs at Gowanus, United States

Route statistics
14
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
kate mcguire
OS
Allyssa Rivera
F
Miranda Etchison
TR
Jeremi S
OS
William Piehl
OS
Leilani Kali
F
Allyssa Rivera
OS
Shane Palmer
TR
David Maire
TR
Leilani Kali
TR
Gianni Galbiati
OS
Yi-Jie Wang
OS
Chris P Thompson
OS
Shane Palmer
OS