Blue 5.9

The Cliffs at Gowanus, United States

Route statistics
11
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Diana Gonzabay
RP
Gianni Galbiati
RP
Christiana G
OS
Justin Newhouse
OS
shaindy katz
TR
Emily Goldsmith
TR
Gianni Galbiati
OS
Leilani Kali
TR
juliet stanton
OS
Maia Levin
OS
RK RSK
TR