Yellow 5.10a

The Cliffs at Gowanus, United States

Route statistics
16
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Stephen Rathier
TR
jordan moskowitz
TR
Andrew Cleary
OS
Christiana G
OS
Joseph Rebello
TR
Leilani Kali
TR
Leilani Kali
TR
Maia Levin
OS
Leilani Kali
TR
juliet stanton
OS
shaindy katz
TR
Miranda Etchison
OS
Samir Lavingia
TR
Justin Newhouse
OS
shaindy katz
TR
Angela Chang
OS