Orange 5.8

The Cliffs at Gowanus, United States

Route statistics
9
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Kyle Z
TR
helen simpson
OS
Leilani Kali
OS
Claudia Wang
F
Gianni Galbiati
OS
Sharon Bayantemur
TR
Tomoko Sakamoto
F
David Maire
TR
Allyssa Rivera
TR