Sasha's Soap Opera 5.10d

The Cliffs at Callowhill, Pennsylvania, USA

Route statistics
8
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Sam Baier
F
Aaron Montani
TR
Aurelia Balestra
TR
Anastasia Musikhina
TR
Sam Baier
TR
Sam Baier
TR
Louis-Xavier Barrette
TR
Ling W
TR