White 5.10b

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
22
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Kevin Luk
GO
Jose Haro
RP
Jose Haro
GO
Makiko Hiromi
TR
Jose Haro
TR
Felicia How
OS
Trisha Marie
OS
Jess Nha
TR
Bill Piehl
RP
Felicia How
TR
Bill Piehl
RP
Jan Vykoukal
OS
Bill Piehl
RP
Amanda Mitchell
RP
Maryam Iqbal
OS
Bill Piehl
OS
Nicola Masciandaro
OS
Jessica Bardy
OS
iama climber
OS
Amanda Mitchell
OS
Deborah Teo
TR
Jane V Hsu
OS