Lime Green 5.10b

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
19
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Makiko Hiromi
OS
Brendan Collins Jordan
OS
Kevin Luk
TR
Zephyrus White
TR
Jose Haro
OS
Jess Nha
TR
Zed Simon
TR
Nicholas Brady
TR
Yiyi Chen
RP
Nazar Hrynkiv
GO
Nicola Masciandaro
OS
Felicia How
TR
Bill Piehl
OS
Ben Bojko
OS
Zed Simon
TR
Adeline Shin
OS
Makiko Hiromi
TR
Nan Zhong
TR
Jessica Bardy
OS