White 5.9

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
10
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Jessica De Freitas
TR
j albano
TR
christopher encarnacion
OS
Zed Simon
TR
Jeffrey Sweeney
OS
Qiuling Li
TR
Chris Wong
TR
Akhil Krishnan
OS
André Lepecki
OS
Gianni Galbiati
OS