Black 5.9

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
16
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
ben robinov
TR
Olivia Manalastas
OS
b p
OS
Allison Lee
TR
David Maire
GO
Jessica De Freitas
TR
Unknown Climber
TR
Allison Wang
TR
Zed Simon
TR
Laszlo de Simon
OS
Yi-Jie Wang
OS
Jane V Hsu
OS
Gianni Galbiati
GO
Jade Wang
TR
Ben Bojko
OS
Jessica Bardy
OS