Black 5.9

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
23
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Felicia How
OS
Yiyi Chen
RP
Zed Simon
TR
Zephyrus White
TR
Zed Simon
TR
Corey Spencer
OS
Zed Simon
TR
Deborah Teo
TR
Nazar Hrynkiv
RP
Cassidy Kahn
F
Niel Chen
TR
Alex Larson
TR
Marcus Mommen
TR
Zed Simon
TR
Bill Piehl
OS
Yoomi Jung
OS
Zed Simon
TR
Kevin Luk
OS
Jane V Hsu
OS
Makiko Hiromi
OS
Parvez Rashid
OS
Warren S
F
Jessica Bardy
OS