Black 5.10b

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
26
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
John Harris
OS
Makiko Hiromi
TR
Mike J
TR
Arden Ariel
TR
Zephyrus White
TR
Erica Fredrickson
GO
Tong Chaiwong
TR
Rina Gelfman
OS
Tonto L
GO
Allyssa Rivera
GO
Jose Mendoza
TR
Alex Larson
GO
James Donigan
OS
James Donigan
OS
Kevin Luk
GO
Avishai Benyamini
OS
Bill Piehl
OS
Kyle Krzesowik
TR
Hunter Whaley
OS
Justin Bisceglio
OS
Arden Ariel
TR
Arden Ariel
TR
Zephyrus White
TR
T Latch
GO
Jane V Hsu
OS
Jessica Bardy
OS