White 5.10a

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
21
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Mateo Mejia saldarriaga
TR
Trisha Marie
OS
Makiko Hiromi
TR
Katie Kilbourne
TR
Felicia How
TR
Matthew Lew
RP
Ben Bojko
OS
David Soson
TR
Zed Simon
TR
Deborah Teo
GO
Bill Piehl
OS
Nazar Hrynkiv
TR
Deborah Teo
GO
Phyllis Quach
GO
michael hyun
TR
Zephyrus White
TR
Jessica Bardy
OS
Zed Simon
TR
Yoomi Jung
RP
Jane V Hsu
OS
Amanda Mitchell
OS