White 5.10a

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
24
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Zed Simon
TR
Ryan Michael
OS
Jess Nha
TR
Niel Chen
TR
RG Smith
GO
Mateo Mejia saldarriaga
TR
Josh Santiago
OS
Nicholas Brady
TR
Victoria Hewitt
TR
Luis Gracia
TR
Kevin Luk
OS
Yiyi Chen
RP
Zephyrus White
TR
Zed Simon
TR
Justin Bisceglio
OS
Bill Piehl
OS
Felicia How
OS
David Soson
TR
Tian Xie
OS
Allyssa Rivera
OS
Jessica Bardy
OS
Makiko Hiromi
TR
Matthew Lew
GO
Nicholas Brady
TR