Red 5.7

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
21
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Jackie
OS
Nicholas Brady
TR
Jessica Schoen
RP
Michelle Matroskin
TR
Nicholas Brady
TR
Michelle Matroskin
TR
Nicholas Brady
TR
Phyllis Quach
RP
Nicholas Brady
TR
Phyllis Quach
RP
Phyllis Quach
OS
Kevin Breslin
OS
Kathleen Matysik
RP
Corey Spencer
OS
Kathleen Matysik
OS
Kathleen Matysik
RP
Zed Simon
TR
Alexa Goldstein
OS
Niel Chen
OS
Jane V Hsu
TR
Kevin Luk
OS