Lime Green 5.10b

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
10
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Allison Wang
TR
Jessica De Freitas
TR
Soren Anders-MacLeod
TR
Allison Wang
TR
Jessica De Freitas
TR
Yi-Jie Wang
TR
Jessica Bardy
OS
Jessica De Freitas
TR
Jessica De Freitas
TR
Marvin Phattanachitchon
TR