Black 5.10c

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
21
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Bill Johnston
TR
Zephyrus White
TR
Zephyrus White
TR
Makiko Hiromi
TR
Tong Chaiwong
TR
Erica Fredrickson
F
John Harris
OS
Victoria Li
OS
Kevin Franciotti
OS
Joey C
OS
Justin Bisceglio
F
Amanda Mitchell
OS
Jessica Bardy
OS
Jean Delgado
TR
Hunter Whaley
OS
Dan monarrez
OS
Tong Chaiwong
TR
Zephyrus White
TR
Bill Piehl
OS
Arden Ariel
TR
Jacob Kopas
OS