Purple 5.10c

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
36
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
David Weitzenhoffer
F
Erica Fredrickson
GO
Zephyrus White
TR
sasha siabriuk
RP
sasha siabriuk
RP
sasha siabriuk
RP
matthew Barajas
OS
C B
OS
T Latch
GO
Tonto L
OS
Clinton Canastra
OS
Varun Singh
RP
Bruce Nguyen
OS
Kevin Luk
TR
Alex Larson
GO
Dennis Kim
RP
Dennis Kim
GO
Dennis Kim
GO
Dennis Kim
GO
Matt Hlava
OS
Alex Yang
OS
Anna Carlson
OS
Avishai Benyamini
OS
E Albano
OS
Charlie Beta
OS
Jessica Bardy
OS
Chris Lee
OS
Zephyrus White
TR
Jane V Hsu
OS
Hunter Whaley
OS
Justin Bisceglio
OS
Danielle Ndeisa
TR
Nicola Masciandaro
OS
OS
Rina Gelfman
OS
Bill Piehl
OS