Purple 5.10b

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
22
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Jessica De Freitas
RP
lillian k
OS
Chris P Thompson
RP
Gianni Galbiati
GO
christopher encarnacion
OS
Allyssa Rivera
GO
Jessica De Freitas
RP
Bill Piehl
OS
Ugur Alkan
OS
Kevin Luk
GO
Allison Wang
GO
Jeff Morrison
F
Jessica De Freitas
OS
Marvin Phattanachitchon
OS
Chris P Thompson
GO
Mr Darcy
GO
Louis G
OS
OS
Shaun Mccarthy
OS
Justin Bisceglio
F
Yi-Jie Wang
OS
Charlie Beta
OS