Lime Green 5.9

The Cliffs at LIC, New York, USA

Route statistics
21
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
John Harris
F
sasha siabriuk
RP
Luke Kushner
GO
Charlie Beta
OS
T Latch
GO
Keith Kallas
OS
Anna Carlson
OS
Avishai Benyamini
OS
Chris Lee
OS
Hunter Whaley
OS
Zephyrus White
TR
Justin Bisceglio
OS
Tu Wataru
TR
Tu Wataru
RP
Rina Gelfman
OS
Jessica Bardy
OS
Makiko Hiromi
TR
Brian Zarzuela
OS
Jane V Hsu
OS
Andrew Emerick
OS
Bill Piehl
OS