Mr. Rodriquez 5.10-

Sportrock Rio, USA

Route statistics
22
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
bozzle _
OS
James S
TR
Aaron Koons
OS
Daniel Yu
F
Jaiden Shah
OS
Li Xia
RP
Anj S
RP
Michael Ballew
TR
Tony Q
RP
Emilio Giacoman
TR
Lily Zhang
OS
Chase Monico
TR
Ben W
RP
Ben W
RP
Anj S
TR
James S
OS
Matt Gerhardt
OS
James S
OS
Jake Phillips
TR
Jason S
OS
Matt Gerhardt
RP
mi ke
OS