Red dwarf 6-

sparkassendome DAV Kletterwelt Neu-Ulm, Germany

Route statistics
22
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Elitsa Koeva
RP
Elitsa Koeva
RP
Elitsa Koeva
RP
Hirbl
OS
Elitsa Koeva
RP
Elitsa Koeva
OS
Marc Moritz
TR
Marc Moritz
TR
Hans Wurst
TR
Tob Fischer
OS
Jane Karge
OS
Siggi E.
TR
Tobias Henle
TR
Nicole Wöhrle
TR
Jonas Rettinger
OS
Annika Fischer
TR
Annika Fischer
TR
Elly E.
OS
Elly E.
OS
Markus Jerml
RP
Markus Jerml
RP
Siggi E.
OS