Sun avenue 5-

sparkassendome DAV Kletterwelt Neu-Ulm, Germany

Route statistics
25
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Elitsa Koeva
RP
Elitsa Koeva
RP
Elitsa Koeva
RP
Elitsa Koeva
RP
Hirbl
OS
Elitsa Koeva
RP
Elitsa Koeva
OS
Marc Moritz
TR
Marc Moritz
TR
Marc Moritz
TR
Hans Wurst
TR
Ralf Dietrich
TR
Ralf Dietrich
TR
Tob Fischer
OS
Klimbing Monkey
OS
Jane Karge
OS
Daniele Valacchi
TR
Michael Pritzkow
TR
Cornelia Bernardi
TR
Tobias Henle
TR
Jonas Rettinger
OS
Annika Fischer
TR
Elly E.
OS
Markus Jerml
RP
Markus Jerml
RP