Beta Test 6

Roccadion, Germany

Route statistics
12
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Sophie Habinger
OS
Bokaj Retep
OS
Manuel Renz
OS
Leo Rizzi
OS
David Rabel
OS
Katharina Spitale
GO
Christian Raeder
OS
Viktoria Ra
F
Stefano
OS
Hm ja
OS
Markus H.
OS
Tom Schulze
OS