Verdant Shower 4b

Oslo Klatresenter, Norway

Route statistics
22
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Omar Farook Afifi
OS
John Magnus Juliussen
RP
Krzysztof Jou
F
Frida Fimland
RP
Brage Gallis
OS
Brage Gallis
F
Krzysztof Jou
F
John Magnus Juliussen
RP
Timothy Richardson
TR
anne marte schei
OS
John Magnus Juliussen
RP
Frida T
OS
Marta Pawlowska
RP
Marthe Lillejord Halvorsen
TR
John Magnus Juliussen
OS
Marcela Ravn
OS
Mari E
TR
Elisabeth Mala
TR
Christer Honoré-Livermore
OS
Jonatan Håbu
OS
Giorgio Tiberio
OS
Ann-Kristin Schleis
OS