En la Linea 6b

Oslo Klatresenter, Norway

Route statistics
16
zlags
No ratings
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Trygve Aaberge
F
Lars Espen Vestby
RP
Luna Emilie Vestby
OS
Ki S Viotti
F
Luna Emilie Vestby
RP
Luna Emilie Vestby
TR
Luna Emilie Vestby
OS
Lars Espen Vestby
OS
Per Magnus Dahl
TR
Giorgio Tiberio
OS
Trygve Aaberge
OS
Michele A Bonafede
F
Magnus Fossum
OS
Anniken Syversen
GO
Magnus von L├╝tzen
OS
Ki S Viotti
F