cinquiéme soleil 5b+

Oslo Klatresenter, Norway

Route statistics
24
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Krzysztof Jou
F
John Magnus Juliussen
RP
Brage Gallis
OS
Daniel B
TR
Krzysztof Jou
OS
Krzysztof Jou
F
Krzysztof Jou
F
Krzysztof Jou
F
Krzysztof Jou
F
Krzysztof Jou
F
Jonatan Håbu
OS
Sunniva Rudstrøm
TR
John Magnus Juliussen
OS
Valerio .
OS
Marthe Lillejord Halvorsen
TR
Christer Honoré-Livermore
RP
Marcela Ravn
OS
Giorgio Tiberio
OS
Christer Honoré-Livermore
OS
Ann-Kristin Schleis
OS
Omar Farook Afifi
OS
Elisabeth Mala
TR
Kenneth Nordby
TR
Michele A Bonafede
F