The Customer Said 6c 6c

Oslo Klatresenter, Norway

Route statistics
12
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Olivia SG
RP
Mikko Saraste
F
Mikko Saraste
OS
Monica Belucci
OS
Jørgen Kirkelund
OS
Preben Bekkelund
OS
Martin Mathisen
OS
Kjell Sæten
OS
Christer Honoré-Livermore
RP
Elisabeth Mala
TR
Alex Asensi
OS
Christer Honoré-Livermore
OS