Edge of life 5b

Oslo Klatresenter, Norway

Route statistics
26
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
ida Kalfoss
F
Aslak Strand
OS
Monica Benonisen
OS
Omar Farook Afifi
TR
Unni Wohlen
RP
Unni Wohlen
TR
Evangeline von der Fehr
OS
ida Kalfoss
F
anne marte schei
OS
Marius Strand
RP
ida Kalfoss
F
Catharina Nerland
OS
Ellen Ra
OS
Omar Farook Afifi
RP
Omar Farook Afifi
OS
Philipp Garbers
OS
anne marte schei
F
ida Kalfoss
F
Marius Strand
RP
Marius Strand
RP
Frøya Grønvik
OS
Marthe Lillejord Halvorsen
OS
karoline morken
OS
Magnus von Lützen
OS
Tony Kavli
OS
Elisabeth Mala
OS