Happy feet 6b+

Oslo Klatresenter, Norway

Route statistics
6
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Claus Martinsen
OS
Martin Mathisen
OS
Elisabeth Mala
OS
Kjell Sæten
OS
Yngvild Neset
OS
Alex Asensi
OS