Red extension 6b+

Oslo Klatresenter, Norway

Route statistics
5
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Ferdie den Boer
OS
Chai Tea
OS
Philipp Garbers
GO
Alex Asensi
OS
Alex Asensi
OS