Stirrekonkurranse 6a

Oslo Klatresenter, Norway

Route statistics
98
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Torbjørn Størkersen
RP
Magnus Engemoen
RP
Maiken Ransve
F
Marta Gomez
F
Marie Skyer
OS
Ola Erik Blæsterdalen
TR
Tor Schunemann
OS
Emilie Kvamme Fjeldstad
F
Magnus Engemoen
RP
Alva G. Sunde
TR
Vivienne Johansen
OS
Øivind Wold
RP
Rasmus Stene
GO
Rikke Holen
OS
Tor Ros
RP
Tor Ros
RP
Herman Iversen
F
Magnus Engemoen
RP
Ine Sofie Johnsen
GO
Magnus Engemoen
RP
Martin Korndoerfer
OS
Helge Buer
OS
User Anonymized
GO
User Anonymized
TR
User Anonymized
RP
User Anonymized
TR
Johnny Aarseth
OS
Øivind Wold
RP
Eivind Bjørge
F
Ida Isabelle Vasaasen
RP
Andreas Fagerli
OS
Martin Sørli
RP
Martin Sørli
RP
Marion Le Pontois
RP
Yngve Raknerud
F
Trude Elde
RP
Magnus Engemoen
RP
Jon Bjørnland
RP
Geert-Jan Verhoeven
OS
Marion Le Pontois
RP
Aysen Gul
OS
Martin Mathisen
RP
Øivind Wold
RP
Emilie Globetrotter
F
Ida Isabelle Vasaasen
RP
Martin Hallén
OS
Magnus Engemoen
RP
Tiago Lourenço
OS
Ine Sofie Johnsen
GO
Elisabeth Mala
OS
Lars Magnusson
GO
Ida Isabelle Vasaasen
RP
Ida Isabelle Vasaasen
TR
Ida Isabelle Vasaasen
TR
Marit Buer
OS
Anders Johnsrud
OS
Martin Sørli
RP
Martin Sørli
RP
Martin Sørli
TR
Hanne Camilla Bull Hove
OS
Anders Johnsrud
F
Anders Johnsrud
F
Emilie Globetrotter
OS
Angela Wong
OS
Catharina Nerland
OS
Kaja Ringstad
RP
Richard Havdahl
OS
Ida Isabelle Vasaasen
RP
Marius Teie
F
trude eid robsahm
OS
Anniken Laberg
OS
Magnus Engemoen
RP
Jon Bjørnland
OS
Ine Sofie Johnsen
GO
Marthe Lillejord Halvorsen
OS
Jonas Flunes
F
Joachim Trøbråten
GO
Martin Sørli
RP
Ida Isabelle Vasaasen
RP
Martin Mathisen
OS
Asbjørn Geiran
OS
Henrik Løvold
RP
Henrik Løvold
OS
Tor Ros
OS
Tor Ros
RP
Kaja Ringstad
OS
Jørgen Kirkelund
OS
Anders Heiestad Rognstad
OS
Jan Henrik Halvorsen
OS
Kenneth Nordby
OS
Kjell Sæten
OS
Øivind Wold
OS
John Bjørnar Bremnes
F
Andreas Fossnes
OS
Marion Le Pontois
OS
Martin Sørli
OS
Ida Isabelle Vasaasen
GO
Lars Roar Frøyland
OS