Poesiealbum 5b

Nordwandhalle, Germany

Route statistics
46
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Dennis Friedrich
RP
Lara S
OS
Rebekka Le
TR
Gisa Menzel
OS
Rebekka Le
TR
Karin Roth
RP
Karin Roth
RP
Karin Roth
RP
Karin Roth
RP
Philipp Garbers
OS
Karin Roth
RP
Karin Roth
RP
Karin Roth
RP
Theo Benscheidt
TR
Theo Benscheidt
TR
Marie Kuse
TR
Steffen Gernand
OS
Annika Gedamke
OS
Steffen Gernand
TR
Marie Kuse
GO
Felix Gil
GO
Theo Benscheidt
TR
Elina Starckjohann
TR
Budr Albakri
OS
Rebekka Le
OS
Timothy Schiess
F
Stefan Lange
RP
Emil •
OS
Lena Lena
F
Karin Roth
OS
L R
TR
Dennis Friedrich
TR
Elina Starckjohann
TR
Elina Starckjohann
TR
Mila Stz
OS
Anja Reinermann-Matatko
OS
Karin Roth
OS
Dennis Friedrich
TR
Fabian Herentrey
OS
Stefan Lange
RP
Katrin Steinhoff
OS
David Kachel
OS
Yen Hä
OS
Stefan Lange
OS
Chris •
OS
Karin Roth
OS