That's the way the stomach rumbles 5-

DAV Kletterzentrum Freiburg, Germany

Route statistics
6
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
MaNi Stockhardt
TR
Nikolaj D.
RP
Tim Kukla
OS
Selz Sebastian
OS
Peter Gotzek
OS
Nicole Wöhrle
TR