workaround 7+/8-

DAV Kletterzentrum Freiburg, Germany

Route statistics
6
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Peter Gotzek
RP
MaNi Stockhardt
TR
Selz Sebastian
OS
Pablo Pino
RP
Pablo Pino
OS
Peter Gotzek
OS