Franken by Sebi VI-

KletterZ, Germany

Route statistics
14
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Helena Kargl
RP
Helena Kargl
RP
Helena Kargl
RP
Thomas Eichinger
TR
Helena Kargl
RP
Helena Kargl
RP
Helena Kargl
RP
Helena Kargl
RP
Helena Kargl
RP
Thomas Eichinger
TR
Helena Kargl
RP
Marc Moritz
OS
Tobias Glonner
OS
Thomas Lehmann
OS