Technik ist ein Zeichen von Schwäche 5c+

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
35
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Thomas Eder
RP
Martin Mesch
RP
Thomas Eder
RP
Andreas Kern
RP
Markus Dornig
OS
Karin Simona
OS
Rupert Langer
RP
Christoph Reisenbauer
OS
Chrisi Eni
RP
Chrisi Eni
RP
Andreas Kern
RP
Alexander D.
OS
Anne Grass
OS
Martin Hajek
OS
Thomas Eder
RP
Andreas Kern
RP
Richard Schneider
RP
Isabella Pachatz
OS
Silvia Honczaruk
TR
Tanja Hen.
TR
Bubo Bubo
OS
Johannes Weger
OS
Silvia Honczaruk
OS
Tanja Hen.
TR
Thomas Muhr
OS
Doris
OS
Teerex
OS
Andreas Kern
RP
David G
GO
Richard Schneider
OS
Thomas Eder
OS
Michael Chomczyk
OS
Robert Gro
OS
Andreas Kern
OS
Rob Haas
OS