Humor Me 4b

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
10
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Silvia Honczaruk
OS
Nidajo Sve
F
David G
OS
Maria Grimus
RP
Oliver Zaiser
OS
Julia Nied
GO
Patrick Pinter
RP
Patrick Pinter
RP
Michi R
OS
SCHUSTER Roland
TR