Unterarm: leer 5a

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
27
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Kathi K.
OS
David G
RP
Katharina Bellafonte
F
Johannes Ettenauer
OS
Sandra Rovina
OS
Robert Gro
RP
Robert Gro
RP
Leo Pold
OS
David G
RP
Kathi K.
OS
Tanja Hengl
RP
Robert Gro
RP
Robert Gro
RP
Kathi K.
OS
Robert Gro
OS
Robert Gro
RP
Tanja Hengl
OS
Kathi K.
OS
Katharina Bellafonte
RP
Sebastian Berki
OS
Markus Pawlin
TR
Daniel .
OS
Isabella Pachatz
OS
David G
OS
Erix Nachname
OS
Katharina Bellafonte
OS
invisibly .
OS

By using our site you agree with our Cookies Policy