Purple 6a+

Kletterhalle Wien, Austria

Route statistics
12
zlags
Average rankingZLAGFEED
Climber Style
Heinz Wohlk├Ânig
TR
Sebastian Grassinger
OS
K P
RP
Magnus Singerer
OS
Doktor K
GO
Cori Ne
RP
Ja Pe
OS
Christian Fuss
RP
Coelestin Urban
OS
Thomas Eder
OS
Thomas Eder
TR
Isabella Pachatz
OS